CATERINA TOGNON exhibitions & events news artists gallery contact

Giulia Maria Belli (Italy, 1989)
Andrea Blum (USA, 1950)
Václav Cigler (CZ, 1929)
Mario Cresci (Italy, 1947)
Maurizio Donzelli (Italy, 1956)
Hubert Duprat (France, 1957)
Marco Gobbi (Italy, 1985)
Aldo Grazzi (Italy, 1954)
Mieke Groot (The Netherlands, 1946)
Andrea Grotto (Italy, 1989)
Silvia Levenson (Argentina, 1958)
Stanislav Libensky (CZ, 1922/2002) & Jaroslava Brychtova (CZ, 1924)
Richard Marquis (Usa, 1943)
Nereo Marulli (Italy, 1985)
Richard Meitner (Usa/The Netherlands, 1945)
Cristiano Menchini (Italy, 1986)
Maria Morganti (Italy, 1965)
Gaetano Pesce (Italy/USA, 1939)
Luca Pucci (Italy, 1984)
Maria Grazia Rosin (Italy, 1958)
René Roubìcek (CZ, 1922) & Miluse Roubickovà (CZ, 1922)
Laura de Santillana (Italy, 1955) Jan Svoboda (CZ, 1939-1999)
Zapruder (Italy, started 2000)
Toots Zynsky (USA, 1951)

special projects with:
Mario Airo' (Italy, 1961)
Stefano Arienti (Italy, 1961)
Olivo Barbieri (Italy, 1954)
Neil Brownsword (UK, 1970)
Vincenzo Castella (Italy, 1952)
Vittorio Corsini (Italy, 1956)
Tony Cragg (UK, 1949)
Tomaso de Luca (Italy, 1988)
Rose English (UK)
Flavio Favelli (Italy, 1967)
Claire Fontaine (France, started 2004), thanks to T293
Marta Klonowska (Poland/Germany, 1964)
Katarzyna Kozyra (Poland, 1963), in collaboration with Żak Branicka
Josiah McElheny (USA, 1966)
Paul Noble (UK, 1963), thanks to Gagosian Gallery
Luigi Ontani (Italy 1943)
Gabriel Orozco (Mexico 1962)
Alejandra Seeber (Argentina, 1968)
Adriena Simotova (CZ, 1926)
Mauro Staccioli (Italy, 1930)
Cerith Wyn Evans (UK, 1958)
Heimo Zobernig (Austria 1958)