JAROSLAVA BRYCHTOVÁ

Jaroslava Brychtova
JAROSLAVA BRYCHTOVÁ
Jul 18 1924 - Apr 08 2020
Železný Brod - Jablonec nad Nisou

 

Až umřu, nic se na tomto světě nestane a nezmění,
jenom několik srdcí se zachvěje v rose jak k ránu květiny

                                                             Jiří Wolker

La mia morte, nel mondo, non cambierà nulla, non sposterà niente;
solo alcuni cuori oscilleranno leggermente,
come fiori nella rugiada del mattino.

                                                             Jiří Wolker

 

 

V zármutku a s úctou při vzpomínce na její krásný dlouhý život
oznamujeme, že ve středu 8.dubna 2020 zesnula ve věku 95 let
sv
ětoznámá sklářská výtvarnice
Poslední rozloučení proběhne v úzkém rodinném kruhu.
Vzpom
ínkové setkání s celou rodinou, přáteli známymi
A spolupracovn
íky se uskutečni v létě v Železném Brodě.
Synové Jaroslav a Miloš, dcera Alena s partnery
Vnou
čata Veronika, Tereza, Zuzana, Petr a Michaela s partnery
13 pravnou
čat

----------------------------

[I'8 aprile 2020] ci ha lasciati un'artista del vetro di fama mondiale,
con tristezza e rispetto ricordiamo la sua lunga e bella vita.
Quest’estate ci incontreremo a Železný Brod per un ultimo saluto con tutta la sua famiglia,
gli amici, i conoscenti e i collaboratori.
I figli Jaroslav e Miloš, la figlia Alena e i loro partner,
i nipoti Veronika, Tereza, Zuzana, Petr e Michaela con i loro compagni,

i 13 pronipoti.